VBS Pervijze 

Vrije basisschool
Nieuwpoortstraat  4
8600 Pervijze 
tel. +32 51 555 062 

info@vbspervijze.be

Begin van de lessen

SCHOOLUREN

Mogen we vragen Uw kind op tijd naar school te sturen of te brengen, ook in de kleuterklas. De dagopening is belangrijk in de kleuterklas en het is heel leuk als dit ongestoord kan verlopen.

Om de dag in de kleuterklas ordentelijk te laten starten, vragen we eveneens niet mee binnen te gaan in de kleuterklas! Om een rustige sfeer te creëren en stipt te kunnen beginnen is het niet aangewezen dat ouders helpen bij het jasje uittrekken e.d. Daarvoor is er de kleuteronderwijzer. We danken U nu reeds voor uw inspanning.

Ook van de leerlingen van de lagere afdeling wordt een speciale inspanning gevraagd om tijdig aanwezig te zijn op school. Te laat komen stoort het klasgebeuren. (Ook volwassenen komen tijdig op hun werk, het is een kwestie van gewoonte.)

Openingsuren

° Elke morgen is er bewaking voorzien vanaf 8u15. 
° Voor en na school kan men gebruik maken van de voor- en naschoolse opvang (op school).

Dagindeling:

begin der lessen: 8u45 
  speeltijd: 10u25-10u40 
  middagpauze: 12u00-13u15
   hernemen der lessen: 13u15
   speeltijd: 14u55-15u10
   einde der  lessen: 16u00

LET WEL: 

‘s woensdags is de school uit om 11u30
‘s vrijdags is de school uit om 15u00

De les start om:

Maandag: 8u45  tot 16u
Dinsdag: 8u45  tot 16u
Woensdag: 8u45  tot 11u30
Donderdag: 8u45  tot 16u
Vrijdag: 8u45  tot 15u

U vindt ons hier

Nieuwpoortstraat  4,  

8600 Pervijze

Telefoon: +32 51 555 062

© 2020 vbspervijze.be with webcreator available